სიახლეები

პროდუქტები

My Cart (0)

MINIMIZE

Your Cart Is Empty(0)

Total:0

0 Shipping

Checkout

My Cart (0)

GO BACK

LOGIN/REGISTER

Total:107.9GEL

MINIMIZE

Access order information and check the status of your order through one easy user portal.

Create an Account

Checkout as Guest

OR

My Cart (0)

GO BACK

RESET YOUR PASSWORD

Total:107.9GEL

MINIMIZE

Enter your email adress in the form bellow and we will send you your new pasword.

Enter your email adress in the form bellow and we will send you your new pasword.

Email has been sent.

Send Again

Enter new password

My Cart (0)

GO BACK

REGISTER

Total:107.9GEL

MINIMIZE

My Cart (0)

GO BACK

CHECKOUT AS GUEST

Total:107.9GEL

+35.00$ Shipping

MINIMIZE

  • 01 - SHIPPING METHOD
  • 02 - BILLING
  • 03 - IMPORTANT NOTE
  • 04 - PAYMENT INFO

Billing adress is where we bring the Documents

USE SHIPPING ADDRESS

USE DIFFERENT ADDRESS

SEE MORE

GENERATE RECAIP

Choose your Payment Method

American Express
VISA / MASTERCARD

GENERATE YOUR RECAIP

GENERATE

We WILL send the Recaip to your mail After you pay

My Cart (0)

GO BACK

REVIEW YOUR ORDER

Total:107.9GEL

+35.00$ Shipping

MINIMIZE

Shipping Address

Davit Petriashvili

Bakhtrioni st. #28

Georgia, Tbilisi

Phone: +995 591 12 34 56

Edit

Save

Payment Method

VISA/MASTERCARD

EDIT

Save

Billing Address

Same as shipping address

Edit

Davit Petriashvili

Bakhtrioni st. #28

Georgia, Tbilisi

Phone: +995 591 12 34 56

Edit

Save

Items(0): 95.14 $

Shipping & Handling: 12.45 $

Total Before Tax: 107.59 $

Total:107.59GEL

Checkout

Cart (0)

CHECKOUT

MINIMIZE

Thank You!

We have sent your recaip & order details on your mail

Hello,
LOG OUT
სხვა მიმართულებები

ფაგოთერაპიის გარდა, ბიოქიმფარმის პროდუქცია აქტიურად გამოიყენება საკვების უსაფრთხოებაში, სოფლის მეურნეობაში, გარემოს უსაფრთხოებაში, პრობიეტიკების მიმართულებით და ა.შ.

ვეტერინარია

მაგალითისთვის, ბაქტერიები, როგორიცაა Salmonella, E. coli, Shigella, Proteus, Staphylococcus, Pseudomonas, Enterococcus და სხვა, მეცხოველეობაში სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენენ; ხოლო ანტიბიოტიკორეზისტენტობის ზრდის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი სწორედ ფერმებში ანტიბიოტიკების გამოყენება გახდა. ფაგების ტექნოლოგიით, ბიოქიმფარმი ჯანმრთელ და უსაფრთხო ალტერნატივას ქმნის. ჩვენი პროდუქციით, ფერმებში ბაქტერიული პათოგენების ეფექტური ლიკვიდაცია და გავრცელების პრევენცია ხდება.

საკვების უსაფრთხოება

გარდა ამისა, ხშირად, ბაქტერიული ინფექციების გამომწვევი მიზეზი დაბინძურებული საკვები ხდება. მსოფლიოში, საკვებში არსებული Salmonella, E. coli, Listeria და სხვა მიკრობებით, ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანი ავადდება. ბაქტერიების საკვებში მოხვედრის კონტროლი საკმაოდ რთულია, ხოლო ანტიბიოტიკების მათ წინააღდმეგ პრევენციული მიზნით გამოყენება – არაეფექტური და ირაციონალური. ამ პრობლემის მოგვარებაში, ფაგები მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ. ბაქტერიოფაგის ტექნოლოგია საკვებში არსებული ბაქტერიული დაბინძურების უსაფრთხოდ აღმოფხვრის შესაძლებლობას იძლევა. ჯერ კიდევ საბჭოთა პერიოდში, საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, საკვების უსაფრთხოებისთვის, სალმონელას ბაქტერიოფაგები ხორც-პროდუქტების ქარხნებში აქტიურად გამოიყენებოდა.
ჩვენ მიერ ჩატარებული კვლევები, ბაქტერიული პათოგენების წინააღმდეგ ბიოქიმფარმის პროდუქტების 100 %-მდე ეფექტურობას ადასტურებს.